Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ivánka pri Dunaji, 8. 8. 2011

      V tomto roku si Spoločnosť Ježišova pripomína 450. výročie príchodu prvých jezuitov na územie dnešného Slovenska a zároveň 55. výročie od súdneho procesu s jezuitmi, na čele ktorého stáli provinciáli P. Ján Srna a P. Rudolf Mikuš, pričom celkovo v rokoch 1950-1989 bolo odsúdených a uväznených 33 jezuitov. Keďže v prvej štvrtine tohto roku odišlo do večnosti až sedem jezuitov, dňa 8. augusta sa v Ivanke pri Dunaji konalo spomienkové stretnutie, na ktorom predniesli svoje svedectvá o súde a väzení poslední žijúci väznení slovenskí jezuiti. V Ivanke pri Dunaji sa totiž nachádza Seniorát Spoločnosti Ježišovej, v ktorom žijú starší pátri a frátri jezuiti.
      Stretnutie sa konalo v sále kaštieľa na záver oktávy sviatku sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej a na sviatok sv. Dominika. Začalo sa svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný biskup Mons. ThDr. Dominik Kaľata SJ. V homílii si zaspomínal na svoj súd, 6 rokov väzenia, prenasledovanie, tajnú kňazskú a biskupskú vysviacku, keďže 12. 8. si pripomenie 60. výročie kňazstva. Na záver sv. omše sa prihovoril predseda KPVS Dr. h. c. Anton Srholec a zablahoželal biskupovi D. Kaľatovi. Nasledovali svedectvá ďalších väznených jezuitov: bývalého provinciála z čias normalizácie P. Andreja Osvalda SJ, odsúdeného na 4 roky; organizátora tajného teologického štúdia P. ThDr. h. c. PhLic. Emila Krapku SJ, odsúdeného na 3,5 roka a superiora komunity jezuitov v Ivanke P. ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD. ktorý bol síce odsúdený na 8 mesiacov, ale do výkonu trestu nenastúpil vďaka amnestii. Predseda OO KPVS Trnava Ladislav Mikuš predstavil prítomným život svojho strýka P. Rudolfa Mikuša SJ, prvého provinciála jezuitov a prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. poskytol celkový prehľad dejín jezuitov na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Ústavu pamäti národa, niekdajší jezuitskí klerici z roku 1950, ktorí boli po zrušení kláštorov internovaní a povolaní do PTP: P. Vincent Petrík SJ, Milan Mesároš, Ing. Alojz Tomašovič a prof. Jozef Šimončič a ďalší členovia KPVS.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner