Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Hubová – pietna spomienka, 26. 9. 2020

      V Hubovej sa 26. 9. konala spomienka na popraveného Tomáša Chovana, ktorá bola presunutá z pôvodného termínu kvôli zákazu hromadných podujatí. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža, ktorej hlavným celebrantom bol väzenský dekan v Ružomberku Peter Halkoci, koncelebrovali Mons. Vincent Dorník a miestny farár Michal Hunčaga. Nasledovala spomienka pri symbolickom hrobe T. Chovana na cintoríne (pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave, prevoz nebol povolený). Príhovory predniesli starosta Obce Hubová Stanislav Nechaj a synovec T. Chovana Jozef Chovan, ktorý prevzal čestné členstvo KPVS in memoriam pre T. Chovana. Na záver predniesol modlitbu P. Halkoci. Popoludní členovia KPVS navštívili kláštor Kongregácie školských sestier sv. Františka v Ľubochni, kde odovzdali pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky bývalej politickej väzenkyni sr. Viliame Štefánii Mihalusovej. Navštívili aj bývalého politického väzňa, kňaza na odpočinku v Ružomberku, Jozefa Gazdu, ktorému odovzdali medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 

Foto © Katarína Smiešková, Peter Sandtner