Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Humenné, 3. 3. 2012

      V Gréckokatolíckom chráme Sv. apoštolov Petra a Pavla v Humennom Pod Sokolejom 3. marca 2012 slávili veriaci slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu, spolu s bratislavským eparchom vladykom Petrom Rusnákom za účasti správcu farnosti Jánom Frandorferom a ďalších cirkevných osobnosti. V závere liturgie sa prítomným prihovoril predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Don Anton Srholec a za mesto Humenné Ing. arch. Andrej Semanco. Pamätnú tabuľu venovanú ThDr. Pavlovi Rusnákovi /1906-1981/ umiestnenú na priečelí gréckokatolíckeho kostola Sv. Petra a Pavla odhalil Don Anton Srholec a vladyka Peter Rusnák ju posvätil. Tejto slávnosti sa zúčastnila rodina o. Rusnáka, členovia KPVS, veriaci Humenného a jeho okolia. Slávnosť pokračovala seminárom v základnej škole na ktorom prehovoril vladyka Peter, ktorý priblížil život v svojej rodine, kde s láskou vychovávali 13 detí. Spomenul životný príbeh svojho otca Pavla, dobu komunistickej totality keď v roku 1950 zažili veľkú skúšku viery. Ich rodina bola vyvezená do Starého Města pod Sněžníkom, okr. Šumperk. Krátky životopis o. Pavla Rusnáka prečítala členka Oblastnej organizácie Humenné pani Marta Sivčová. S koreferátmi medzi inými vystúpil aj Don A.Srholec i členovia rodiny o. Rusnáka. Spomienkovu slávnosť moderoval predseda Oblastnej organizácie Humenné pán Ján Čemsák.

ej

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská