Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Hlohovec - odhalenie pamätnej tabule, 8. 5. 2015

      Pri príležitosti 65. výročia násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi a sviatku blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska odhalenie pamätnej tabule gréckokatolíckym kňazom, ktorí boli v rokoch 1950-1951 internovaní vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Program sa začal svätou liturgiou, ktorú vo Františkánskom kostole Všetkých svätých slúžil pražský apoštolský exarcha a titulárny biskup orejský Mons. Ladislav Hučko, ktorého prastrýko ThDr. Mikuláš Russnák, bol v kláštore internovaný, písal si v ňom denník a L. Hučko ho v Hlohovci navštívil pri príležitosti jeho 50. výročia kňazstva. Spolu s nim slúžili sv. liturgiu väzenskí kapláni o. Gabriel Dzvoňár z Trnavy a Rastislav Firment z Leopoldova a farár gréckokatolíckej farnosti v Trnave o. František Fedorišin. Všetkých prítomných v Hlohovci privítal gvardián kláštora P. Leopold Jablonský OFM. Po sv. liturgii L. Hučko a R. Firment odhalili pamätnú tabuľu pri vstupe do kláštora vladyka Ladislav Hučko ju posvätil. Kvety za KPVS položila Gabriela Hlôšková, ktorej dedko a strýko Andrej Zima st. a Andrej Zima ml. boli v Hlohovci internovaní. Keďže z internovaných kňazov už nik nežije (ako posledný zomrel 27. 3. 2015 o. Michal Vasiľ st., otec arcibiskupa Cyrila Vasiľa), svedectvá viacerých zosnulých kňazov prečítali Ladislav Mikuš a Stanislav Pátek. Odznela v nich spomienka aj na obnovu kríža pred kostolom, do ktorého základov vložili dokument o svojom utrpení a na zadnej strane plechového obraz na kríži zanechali nápis v cirkevnoslovanskom jazyku. Nasledovala návšteva kláštorného oratória, kde internovaní kňazi denne slúžili sv. liturgiu a prehliadka Vlastivedného múzea, ktoré sídli v budove kláštora. Osobitný dôraz bol kladený na prehliadku refektára a františkánskej expozície. Po spoločnom obede v kláštornej jedálni účastníci navštívili pamätnú tabuľu na hlohovskom zámku, ktorá je venovaná mladistvým politickým väzňom, ktorí boli v tomto zámku do roku 1958 väznení. Kvety k nej položil predseda OO KPVS Senec Karol Rosenberg ml., ktorého otec Karol Rosenberg st. bol v Hlohovci väznený.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská