Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Hronský Beňadik - 14. 4. 2012

      Pri príležitosti 62. výročia Akcie Kláštory, ktoré je zároveň pamätným dňom SR ako Deň nespravodlivo stíhaných sa 14. apríla 2012 konala spomienková slávnosť v starobylom kláštore v Hronskom Beňadiku. Pripravila ho Konfederácia politických väzňov Slovenska. Začala sa pontifikálnou sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky pomocný biskup a generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska J. E. Mons. Marián Chovanec. Koncelebrovali provinciál vincentínov P. Jozef Noga CM, provinciál františkánov P. Jeremiáš Kvaka OFM, provinciál piaristov P. Ján Kováč SchP a ďalší kňazi z reholí vincentínov, saleziánov, tešiteľov a pallotínov. Na záver sv. omše M. Chovanec odovzdal pozdrav od nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka a požehnal pamätnú tabuľu, ktorú dali vyhotoviť sestry vykupiteľky. Obsahuje text: „Hronský Beňadik. V rokoch 1951 – 1989 tu boli internované sestry Božského Vykupiteľa. „Bez utrpenia na zemi chceli by sme mať účasť na sláve a šťastí Ježišovom?“ M. M. Alfonza.“
      Po sv. omši program pokračoval prednáškou historika prof. Róberta Letza o likvidácii saleziánskeho kláštora v Hronskom Beňadiku v noci z 13. na 14. apríla 1950, jeho premene na centralizačný kláštor pre františkánov, od Akcie K2 v noci z 3. na 4. mája aj pre lazaristov, kapucínov a piaristov a napokon pre rehoľné sestry. Tejto téme boli venované aj spomienky pamätníkov: bývalého saleziánskeho novica, ktorý zažil Akciu K v Hronskom Beňadiku Pavla Pavlu a bývalých františkánskych klerikov, ktorí boli počas Akcie K dovezení do Hronského Beňadika z františkánskeho kláštora v Žiline Jozefa Marcinčina a o. Ota Gábora, dnes gréckokatolíckeho kňaza. Milan Števko prezentoval knihu Štefana Wolfa o Márii Tencerovej, ktorá na novobanských lazoch skrývala vincentínov pátrov Ľudovíta Orješka a Rudolfa Púchovského, ktorí utiekli z Hronského Beňadika, za čo bola uväznená a vo väzení aj zomrela. Uršulínka sr. Natália Vráblová prezentovala knihu o svojej spolusestre M. Stanislave Ernstovej, ktorá bola internovaná aj v Hronskom Beňadiku a zomrela v povesti svätosti. Prítomným sa za účasť poďakoval predseda KPVS Anton Srholec. Stretnutie sa ukončilo prehliadkou kostola a kláštora pallotínov, ktorého priestory svedkovia Akcie Kláštory navštívili po 62 rokoch.
      Popoludní sa účastníci zastavili v kláštore tešiteľov v Zlatých Moravciach, kde ich privítal páter Jozef Kendra CCG, bývalý politický väzeň. Po spomienkach bývalého novica tešiteľov Emila Tomu, udelil J. Kendra v kostole tešiteľov eucharistické požehnanie.


Peter Sandtner

 
         
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner