Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spiš Františka Javorského, 18.-19. 6. 2010, Spišská Nová Ves

      Spiš Františka Javorského, jubilejný X. ročník, sa konal 18. - 19. júna 2010 v Spišskej Novej Vsi. Spoluorganizátormi boli Konfederácia politických väzňov Slovenska a Oblastná organizácia KPVS v Spišskej Novej Vsi. Seminár „Centralizáčný kláštor v Podolínci“ sa uskutočnil v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Prednášali: Rok 1950 - Lenka Lubušká, Akcia K a Podolínec – František Neupauer, bol premietnutý Film ČT – Tajné akcie ŠtB, Útek z Podolínca – Karol Noskovič, Spomienky na 50-té roky: Emil Moravčík a Emil Toma a potom ešte Film – Pilátová amnestia. Moderátorom podujatia bol Don Anton Srholec. Po akcii podpredseda KPVS Karol Noskovič v sprievode členov KPVS položili kvety na hrob Františka Javorského.
      Druhý deň začal sv. omšou vo farskom rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Pokračoval autobusovým zájazdom s členmi KPVS k pamätnému miestu protikomunistického odboja do Podolínca – bývalého internačného kláštora, pred ktorým sa prítomným prihovoril Emil Moravčík a Emil Toma. Po pietnej spomienke položili kvety k pamätníku. Ďalšou zastávkou bol cintorín v Slovenskej Vsi, kde si prítomní zaspomínali na biskupa Štefana Barnáša. Položili kvety a pietnu spomienku ukončili hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská