Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dubovce – spomienka, 13. 6. 2018

      V Dubovciach si 13. júna KPVS pripomenula 90. výročie narodenia a 65. výročie odsúdenia miestneho rodáka Jána Havlíka, politického väzňa a bohoslovca-vincentína, ktorého proces blahorečenia prebieha v rímskej fáze. Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Žofie v časti Vlčkovany, ktorú celebroval postulátor kauzy blahorečenia P. Emil Hoffmann CM. Po presune do kultúrneho domu všetkých privítala starostka Obce Dubovce Dana Dorothea Mikulová a nasledovalo pásmo hovoreného slova, básní a piesní v podaní členiek Spevokolu žien. Na J. Havlíka si zaspomínala aj sestra jeho spoluväzňa Barbora Košíková, rod. Srholcová a jeho synovec Karol Havlík. Zároveň bola otvorená výstava o J. Havlíkovi a starostka prítomným darovala knihy o ňom. Po spoločnom obede navštívili hrob J. Havlíka na cintoríne, kde za KPVS položil veniec Kliment Krutý. Členovia KPVS navštívili aj susednú obec Popudinské Močidľany, kde k pamätnej tabuli politických väzňov z obce položil veniec za KPVS Peter Chromý. V kultúrnom dome všetkých privítala starostka Obce Popudinské Močidľany Dana Žúrková, ktorá každému darovala knihu o obci. O politických väzňoch z obce, ale aj o tých, ktorí im ubližovali, porozprávala dcéra politického väzňa Bernardína Sprušanská. Na záver účastníci navštívili bývalého príslušníka PTP Antona Štepanovského v Oreskom a spoločne s ním oslávili jeho meniny.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská