Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Detva – spomienka, 9. 5. 2018

      V Detve si 9. mája KPVS pripomenula 43. výročie úmrtia politického väzňa a kostolníka Štefana Vlka, rodáka z Drahoviec. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole sv. Františka Assiského, ktorú celebrovali bývalý provinciál kapucínov br. Jozef Timko OFMCap a miestny dekan-farár ThLic. Ľuboš Sabol. Š. Vlk bol totiž františkánskym terciárom a bol väznený s kapucínmi. Po sv. omši odzneli mená politických väzňov a príslušníkov PTP z Detvy. Prítomní boli obaja žijúci – spomienky predniesol Milan Fekiač a medaila bola odovzdaná Štefanovi Stehlíkovi. Život Š. Vlka predstavila organistka Terézia Valentová, ktorej manžel napísal o ňom knihu Nezlomený diablom a T. Valentová ďakuje práve Š. Vlkovi za zmenu svojho života. Boli tiež prečítané svedectvá spoluväzňov Š. Vlka – P. Vojtecha Kováčika SVD a Mons. Jána Chryzostoma Korca SJ, ktorí ho mali vo veľkej úcte, pretože odmietal pracovať v nedele a sviatky a pracovať v zrušenom väzenskom kostole, za čo si odsedel neuveriteľných 250 dní korekcie. Na záver sa prihovoril primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý sa členom KPVS venoval celý deň. Program pokračoval pri hrobe Š. Vlka, na ktorom je detviansky kríž, keďže bol známy opravovaním detvianskych krížov. Členovia KPVS navštívili aj pamätnú tabuľu Štefana Zdechovana na Mestskej športovej hale a detviansky kríž s pamätnou tabuľou na mieste, kde bol zastrelený vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. Popoludní navštívili Podpolianske múzeum v Detve, Kostol Panny Márie Fatimskej na Raticovom vrchu v Hriňovej, kde im poskytol výklad kapucín br. Jozef Timko a na záver navštívili chorého člena Ondreja Malčeka v Hriňovej, ktorému bola odovzdaná medaila.
      Štefan Vlk sa narodil 20. 8. 1905 v Drahovciach a do Detvy prišiel v roku 1933 po svojej konverzii. Býval vo veži kostola, kde spával posediačky alebo na nepohodlnej drevenej prični s nabitými klincami. V roku 1958 bol zatknutý za tlačenie letákov, vyzývajúcich ľudí k pokániu. Keď ho zaviedli do väzenskej cely v Banskej Bystrici, vyjadril sa, že je to pohodlná izba, kde stučnie a dožadoval sa škripca, na ktorom ho budú mučiť a ohňa, na ktorom ho budú páliť. Po odsúdení na štyri roky žiadal doživotne trpieť za Krista. Pretože odmietal vo väzení pracovať v nedeľu a pracovať v dielni v bývalom kostole vo Valdiciach, bol každú chvíľu v korekcii na 10-20 dní, ale vždy sa z nej vrátil s úsmevom a zapojil sa opäť do práce. Za 13 mesiacov pobytu vo Valdiciach strávil na samotke 250 dní a keď si pýtal ďalšie, veliteľ pochopil, že to pre neho nie je trest a odvtedy nemusel v nedele a vo sviatky pracovať. Prepustený bol na amnestiu 9. 5. 1962.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská