Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Deň nespravodlivo súdených, 13. 4. 2013, Šaštín

      V pamätný deň SR „Deň nespravodlivo stíhaných“ 13. apríla 2013 sa v saleziánskom dome v Šaštíne konala spomienková slávnosť pri príležitosti 63. výročia Akcie Kláštory. Počas nej v noci z 13. na 14. apríla 1950 boli násilne vyvezení rehoľníci z takmer všetkých kláštorov na Slovensku do centralizačných kláštorov, pričom centralizačným kláštorom pre saleziánov sa stal kláštor v Šaštíne. Pri tejto príležitosti slávil v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu provinciálny vikár saleziánov don Jozef Ižold SDB spolu so staršími saleziánmi, ktorí zažili Akciu K v Šaštíne. Obetné dary v ľudovom kroji priniesli Ladislav Mikuš s vnučkami z Ratkoviec. Po sv. omši nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli s menami saleziánov, väznených v rokoch 1948-1989. Pri pamätnej tabuli saleziána dona Titusa Zemana sa prítomní pomodlili modlitbu za jeho blahorečenie. Záverečný program bol v sále kláštora, kde saleziánski kňazi don Štefan Šilhár, don Ján Tocký, don Jozef Kosmál, don Ján Malženický a don Anton Srholec spomínali na Akciu K a na to, čo po nej nasledovalo – nútené práce, PTP, väzenie, tajné kňazské vysviacky ale aj úspešné a neúspešné úteky do zahraničia. Okolnosti Akcie K v šaštínskom kláštore objasnil historik prof. Róbert Letz. S prejavom vystúpil aj europoslanec Peter Šťastný, ktorý sa rozhodol podujatie finančne podporiť. Na záver prítomní navštívili saleziánsku hrobku na miestnom cintoríne, kde odpočívajú zakladatelia saleziánskeho diela na Slovensku a ďalší významní saleziáni, z ktorých všetci prežili perzekúcie zo strany komunistického režimu.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská