Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dunajská Lužná – spomienka na Akciu R, 8. 9. 2021

      Delegácia KPVS 8. 9. navštívila konvent sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej, kde sa zúčastnila sv. omše v Kaplnke bl. Imeldy, ktorú celebroval P. Hilár Jozef Štefurik OP. Po jej skončení odovzdali Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, sr. Benedikte Valčovej pri príležitosti 71. výročia Akcie Rehoľníčky. Zároveň predstavili dary od politických väzňov pre pápeža Františka: Michal Radošinský predstavil väzenský ruženec od svojho uja dona Titusa Zemana, Vladimír Domorák predstavil väzenský ruženec z chleba od Jána Bachratého a P. Hilár Jozef Štefurik OP predstavil väzenskú výšivku od spoluväzenkyne svojej mamky Veroniky Semanovej. Následne tieto dary odniesli do Prezidentského paláca, kde budú odovzdané pápežovi Františkovi pri jeho návšteve Slovenska.

Peter Sandtner


Fotografie: Martin Petrík

Videozáznam