Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dlhé nad Cirochou 6. septembra 2008

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a obec Dlhé nad Cirochou, okres Snina, vzdali dňa 6. 9. 2008 úctu obetiam „Krvavej nedele" v júni roku 1949. Odhalenie pamätnej tabule na rímsko-katolíckom kostole pripomenulo ľudovú vzburu v Dlhom nad Cirochou. Táto bola súčasťou boja proti násilnej ateizácii a prenasledovaniu kňazov. Na slávnosti 38 priamych účastníkov alebo rodinných príslušníkov pozostalých prevzalo z rúk starostu obce Ing. Jána Kníža a dona Antona Srholca pamätné medaily. Pri tejto príležitosti obecné zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo obce Dlhé nad Cirochou predsedovi KPVS Antonovi Srholcovi. Pamätnú tabuľu za účasti bývalých politických väzňov a občanov odhalili pamätnú tabuľu A. Srholec a Ing. J. Kníž. Sv. omšu koncelebroval A. Srholec. Popoludní bol seminár, na ktorom o udalostiach „Krvavej nedele" zasvätene prehovoril PhDr. Jozef Gumenický. Predsedu Konfederácia politických väzňov Slovenska dona Antona Srholca 5. 9. 2008 prijal prednosta OÚ v Humennom Dr. Vasiľ Gavula.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


 

Foto © Eva Javorská