Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätníka Chorvátsky Grob, 8. október 2011

      Spomienke na nespravodlivo väznených a prenasledovaných roľníkov z okresov Malacky, Pezinok a Senec bolo venované spomienkové stretnutie v Chorvátskom Grobe v sobotu 8. októbra spojené s odhalením pamätníka. Z tejto obce totiž pochádza roľníka Ján Šefčík, ktorý zomrel v roku 1962 vo väzení v Leopoldove, mesiac pred vypršaním 12ročného trestu a jeho telesné pozostatky, pochované na väzenskom cintoríne boli pozostalým vydané až po 2 rokoch. Prítomní boli jeho príbuzní, ale aj rodinní príslušníci ostatných väznených roľníkov.
      Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval želivský opát P. Bronislav Ignác Kramár OPraem s farárom v Chorvátskom Grobe a súdnym vikárom Bratislavskej arcidiecézy JCDr. JUDr. Jozefom Kempom a predsedom KPVS donom Anton Srholcom SDB. V homílii P. Bronislav spomenul, že J. Šefčík bol vo výkone trestu v Leopoldove spolu s jeho predchodcom, opátom Vítom Tajovským a blahoslaveným biskupom Pavlom Gojdičom.
      Nasledovalo odhalenie pamätníka podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martinom Bertom, CSc. a vnučkou J. Šefčíka Máriou Matúšovou a kladenie vencov k pamätníku od Národnej rady SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Konfederácie politických väzňov Slovenska, Obce Chorvátsky Grob a od rodiny J. Šefčíka. Prejavy predniesli Ing. Martin Berta, don Anton Srholec, JUDr. Ján Čarnogurský a podpredseda Národnej rady SR Ing. Milan Hort. Dojímavé svedectvo o živote a utrpení J. Šefčíka doplnené básňami odznelo v podaní jeho vnučky Eleny Vrablecovej a na záver pamätník požehnal opát P. Bronislav Krámar. Celú slávnosť sprevádzala dychová hudba Vajnoranka. Vďaka za realizáciu pamätníka okrem iných patrí osobitne Bratislavskému samosprávnemu kraju a iniciátorovi výstavby pamätníka podpredsedovi KPVS Karolovi Noskovičovi, ktorý sa jeho realizácie nedožil.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská