Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Cífer, prezentácia knihy, 18. 11. 2015

      Pri príležitosti 26. výročia pádu komunistického režimu sa v kultúrnom dome v Cíferi 18. novembra konalo spomienkové stretnutie, na ktorom bola predstavená nová kniha o politických väzňoch, príslušníkoch PTP a ďalších obetiach komunizmu z Cífera. Jej autorkou je Anna Michalcová, členka KPVS. Na úvod všetkých privítal starosta obce Maroš Sagan, ktorý všetkým prenasledovaným občanom vyslovil „prepáčte“ za všetko, čím sa im v minulosti ublížilo. Ďalej sa okrem autorky prihovorili hostia: Peter Sandtner a Ladislav Mikuš z KPVS a Martin Lacko z ÚPN. Podujatia sa zúčastnili občania Cífera, prenasledovaní komunistickým režimom, ich manželky a deti.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská