Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Čaklov, 28. 10. 2011

      Veriaci farnosti Čaklov, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obecný úrad Čaklov dňa 28. 10. 2011 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu obetiam komunizmu a zúčastnili sa aj svätej omše slúženej pri príležitosti 10. výročia posviacky kostola. Pamätná tabuľa je venovaná Jánovi Figeľovi, narodenému roku 1927, ktorý bol odvlečený ŠtB v roku 1953 a od toho času je nezvestný a Michalovi Mihokovi narodenému roku 1926, ktorý bol popravený v Prahe roku 1953. Starosta obce Čaklov Andrej Dragula privítal prítomných hostí Monsignora Bernarda Bobera košického rímskokatolíckeho arcibiskupa - metropolitu, predsedu Kresťansko-demokratického hnutia Ing. Jána Figeľa ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, podpredsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska JUDr. Jozefa Baníka, zástupca Ústavu pamäti národa Ing. Mariána Gulu, prednostku Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou PhDr. Máriu Jakubovú, primátora Vranova nad Topľou Ing. Jána Ragana, dekana rímsko-katolíckej cirkvi dp. Tibora Zavadského a ostaných prítomných. V úvode slávnosti bol krátky kultúrny program. Nasledovali príhovory hostí, v ktorých rečníci poukázali na praktiky 50-tých rokov, vyzdvihli statočnosť a utrpenie obetí a vyzvali prítomných na uchovanie pamäti. Pamätnú tabuľu odhalil synovec Jána Figeľa Ing. Ján Fígeľ, a švagriná po popravenom Michalovi Mihokovi pani Mihoková. Po odhalení tabule sa účastníci slávnosti premiestnili do rímskokatolíckeho kostola, kde sa zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval o. arcibiskup Mons. Bernard Bober.

ej

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská