Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bobrovec – spomienka, 7. 2. 2018

      V Bobrovci si KPVS 7. februára pripomenula 65. výročie súdneho procesu s vincentínmi, odsúdenými za tajné štúdium teológie s názvom „páter Štefan Krištín a spol.“ Z Bobrovca totiž pochádzal jeden z odsúdených bohoslovcov vdp. Bohuslav Pikala. Vo Farskom kostole sv. Juraja celebroval sv. omšu superior Misijného domu CM v Bijacovciach P. Ľubomír Konfederák CM spolu s P. Tadeášom Králom OFM, vdp. Jaroslavom Kmeťom a administrátorom farnosti vdp. Michalom Marlengom. Na záver sv. omše sa prihovoril spolužiak B. Pikalu P. Tadeáš Král. Následne prítomní navštívili Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie v prírodnom prostredí, ktorú postavil B. Pikala z vďačnosti Matke Božej za pomoc vo väzení. O okolnostiach postavenia kaplnky porozprávala jeho sestra Anna Šeďová, ktorá všetkým účastníkom darovala knihu spomienok B. Pikalu. Účastníci si pozreli aj Kaplnku Panny Márie Lurdskej pri kostole, ktorú dal postaviť tiež B. Pikala. Po skončení programu členov KPVS pozval starosta obce Ladislav Sedlák na pohostenie v kultúrnom dome, ktoré pripravili obyvatelia Bobrovca.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská