Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienka na Nežnú revolúciu, Bratislava 14. novembra 2008

Naše podujatia k výročiu Nežnej revolúcie
      Stovka bývalých politických väzňov a sympatizantov KPVS sa v piatok 14.11.2008 popoludní stretla na Martinskom cintoríne v Bratislave pri pamätnom pomníku popraveným A.Púčikovi, A. Tunegovi a E. Tesárovi, aby si pripomenula časy neslobody a krutých represálií komunistického režimu. Účastníci položili kvety k pamätníku, zapálili sviece a modlitbou za zomrelých prosili Najvyššieho sudcu o ich láskavé prijatie vo večnosti.
      Podobne sa krátkym príhovorom predsedu KPVS A.Srholca, položením venca a modlitbou začala pietna slávnosť za popravených a umučených pred Ústredným pamätníkom popraveným a umučeným politickým väzňom na cintoríne v Ružinove.
      Ďalšou zastávkou bol pamätník Obetiam komunizmu, (dielo akad. Sochára Jozefa Barinku) na Jakubovom námestí v Bratislave. Potom sa účastníci pietnej spomienky presunuli na Námestie SNP pred pamätnú tabuľu, venovanú zakladateľovi Ústavu pamäti národa Jánovi Langošovi, kde v tichom zamyslení a s modlitbou na perách vzdali hold tomuto nebojácnemu mužovi. Pietne spomienky zakončila hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská