Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

40 rokov KPVS, Bratislava 10. mája 2008

      Ubehlo 40 rokov od jari 1968, keď sa v dome lodníkov v Bratislave po prvý raz stretlo obrovské množstvo bývalých politických väzňov a diskriminovaných a komunistickým režimom prenasledovaných mužov a žien.
      Pod vedením Dr. Emila Vidru sme založili SONOLP – Slovenskú organizáciu na obranu ľudských práv. Žiadali sme, aby československá vláda zachovávala Deklaráciu OSN o ľudských právach, ktorú ešte r. 1948 podpísala.
      Bola to slávnostná a historická chvíľa, keď umlčaní väzni sa po prvý raz slobodne nadýchli a verejne sa domáhali nápravy aj korektúru politického režimu v našej vlasti. Historické chvíle majú krátke trvanie. Nestačili sme ani prediskutovať program a sformovať členov, keď už v auguste prišla okupácia a sovietske tanky zničili naše plány a pochovali naše nádeje. Dvadsať rokov normalizácie doslova zdecimovalo naše rady. Pošliapali náš zápas o zachovávanie ľudských práv a o spravodlivejšiu spoločnosť. Politickí väzni sa tajne stretali už len na úrovniach miestnych, skupinových, priateľských, ale hlavne na pohreboch. Pád komunistického režimu privítalo už len asi 10 percent žijúcich politických väzňov, neschopných pretaviť naše ideály a skúsenosti na politickú silu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská