Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pochod slobody. Bratislava 24. 10. 2009

      Konfederácia politických väzňov Slovenska usporiadala v predposlednú októbrovú sobotu III. ročník Pochodu slobody. Stovka účastníkov, reprezentujúca celé Slovensko a prakticky všetky vekové skupiny aj napriek nepriaznivému počasiu si pri Pamätníku zastrelených a inak usmrtených na slovensko-rakúskej hranici pod hradom Devín pripomenula vlaňajšiu návštevu anglickej kráľovnej Alžbety II., ktorá k pamätníku obetiam neslobody položila kvety. Po modlitebnej spomienke na zosnulých a položení venca k pamätníku, sa bývalí politickí väzni, alebo ich príbuzní, deti a vnuci, i ďalší občania, ktorí zažili útlak komunistického režimu, vydali na vyše hodinovú púť pozdĺž slovensko-rakúskej hranice do Devínskej Novej Vsi. Pri zvyškoch „železnej opony“ si zaspomínali na kruté časy, keďsa za túžbu žiť na slobode platilo životom. Kvetiny, ktorými ozdobili smutnú drôtenú pamiatku, boli určené známym i neznámym hrdinom, ktorí túto cestu pokropili vlastnou krvou. Po príchode do Devínskej Novej Vsi a občerstvení v Dome kultúry na improvizovanom seminári o svojom pôsobení na tejto hranici zasvätene a zaujímavo hovoril bývalý pohraničník Tholt.
      Pochod slobody bol prvým z podujatí, ktorými si KPVS pripomenie 20. výročie Novembra `89.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská