Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Beluša, Belušské Slatiny, 10. 4. 2010

      V sobotu 10. apríla slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Alžbety v Beluši a odhalením a posvätením pamätnej tabule v Belušských Slatinách, si rehoľní kňazi, rehoľné sestry, diecézni kňazi, veriaci i členovia Konfederácie politických väzňov pripomenuli Akciu K, 60. výročie likvidácie kláštorov, rozpustenia rehoľných spoločenstiev, zrušenia diecéznych seminárov, premiestnenie rehoľníkov do tzv. centralizačných kláštorov. Po sv. omši si účastníci slávnosti mohli vypočuť svedectvá sr. Bohumily a P. MUDr. Janoka o týchto udalostiach. Jedným z centralizačných kláštorov sa stal stal aj kláštor Dcér kresťanskej lásky v Belušských Slatinách. Pamätná tabuľa na múre budovy, ktorú štát vrátil Spoločnosti dcér kresťanskej lásky - Vincentkám - bude odteraz pripomínať aj návštevníkom Belušských Slatín odvahu a hrdinstvo takmer tisícky vincentiek, z ktorých bolo - podľa dostupných údajov - 34 väznených a ostatné boli deportované do Čiech, kde pracovali v továrňach a na Štátnych majetkoch. Väznenej sestre Jaroslave Homolkovej odovzdali člen predsedníctva KPVS Rudolf Dobiáš a predsedkyňa OO KPVS Nitra medailu a diplom k 20. výročiu založenia KPVS. Hoci toto bohumilé podujatie bolo poznačené chladným počasím, obetavosť a láskavosť sestričiek Vincentiek prežiarila chvíle strávené v ich domove teplom bezprostrednej srdečnosti.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská