Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Brezová pod Bradlom a Piešťany – jubilanti, 4. 2. 2020

      V obradnej sieni Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom 4. 2. členovia KPVS zablahoželali k životným jubileám 90 rokov politickému väzňom Jánovi Ciranovi z Brezovej pod Bradlom, 90 rokov príslušníkovi PTP Jánovi Križkovi z Myjavy a 96 rokov politickému väzňovi Jánovi Zemanovi z Myjavy. Na úvod všetkých privítal privítal primátor Mesta Brezová pod Bradlom a synovec J. Cirana Jaroslav Ciran. Nasledovali gratulácie jubilantom. Keďže Ján Ciran bol hospitalizovaný v nemocnici, darčeky prijali jeho synovia, ktorí sa za neho aj prihovorili. Z oslávencov sa prihovoril J. Križka, spomienky J. Zemana prečítal syn jeho spoluväzňa Miroslav Šimko. Oslávencom zablahoželal aj primátor J. Ciran, ktorý každému odovzdal knihu o meste. Po pohostení, ktoré pripravilo Mesto Brezová pod Bradlom, sa prítomní presunuli na obed do Penziónu u Tvarožkov, kde im o jeho histórii porozprával miestny učiteľ a znalec M. R. Štefánika Peter Uhlík. Pri obede zároveň zablahoželali k 50. narodeninám prítomnému evanjelickému farárovi Kristiánovi Kosteckému z Trnavy, vnukovi politického väzňa a členovi KPVS. Počas spiatočnej cesty delegácia KPVS navštívila v nemocnici v Myjave Jána Cirana, ktorý sa presne v ten deň dožil 90 rokov. Program pokračoval v Dennom centre Rozmarín v Piešťanoch, kde bolo odovzdané čestné členstvo KPVS in memoriam politickému väzňovi Antonovi Beňačkovi, ktorého zavraždil bachar v Jáchymove. Prebrala jeho jeho dcéra Amália Sameková z Piešťan, ktorá v tom čase mala 5 rokov. Okrem nej sa prihovoril zástupca primátora Mesta Piešťany Michal Bezák a prostredníctvom telefonátu aj primátor Peter Jančovič, ktorý bol práve odcestovaný. V rámci diskusie sa prihovorila vdova po politickom väzňovi a rodáčka z Piešťan Mária Hlaváčová a evanjelický farár v Piešťanoch Branislav Dolinský, ktorý pripravuje postavenie pamätníka väzneným evanjelickým farárom.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Katarína Smiešková