Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienka na 50. výročie súdneho procesu Vojtech Bošanský a spol., 21. 11. 2011, Bratislava-Petržalka

      V deň 50. výročia súdneho procesu s verbistami pod názvom P. Vojtech Bošanský a spol. 21. novembra 2011 sa v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalke konalo spomienkové stretnutie. Začalo sa pontifikálnou svätou omšou v Kostole sv. Arnolda Janssena, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný biskup J. E. Mons. Dominik Tóth, kazateľom Ordinár OS SR a OZ SR J. E. Mons. František Rábek. Prítomných privítal rektor Misijného domu P. Jozef Strečka SVD. Program po sv. omši pokračoval príhovorom provinciála Spoločnosti Božieho Slova a predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených P. Jána Halamu VD. Historik a študent teológie fr. Tomáš Gerboc SVD priblížil okolnosti súdneho procesu s verbistami, o ktorom svoje svedectvá predniesli sr. Bohumíra Rozália Školníková SSpS z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a RNDr. Teodor Hlaváč. Po záverečnom speve Salve Regina sa stretnutie zakončilo modlitbou za zosnulých väznených verbistov a pohostením. Prítomná bola tiež predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Justína Kostúrová OP, bývalý poslanec NR SR František Mikloško a dvaja pamätníci zo staršej generácie verbistov P. Karol Bošmanský SVD a P. Anton Bezák SVD. Podujatie zorganizovala Spoločnosť Božieho Slova a Konfederácia politických väzňov Slovenska – Mestská organizácia Bratislava.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner