Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bojná – spomienka, 16. 5. 2018

      V Bojnej si 16. mája KPVS pripomenula 68. výročie vyvezenia školských bratov z kláštora v Bojnej. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Všetkých svätých, ktorú celebroval miestny dekan-farár Mons. Peter Paliatka. Po sv. omši predniesli svedectvá bývalý školský brat, ktorý do roku 1950 pôsobil v Bojnej Július Vörös a bývalí žiaci významnej školy školských bratov v Bojnej Tibor Paulen, Zeno Malík a Ľubor Paulen. Zo školy a kláštora zostala len hospodárska budova a socha zakladateľa školských bratov sv. Jána de La Salle, pričom priestranstvo je upravené ako park s informačnou tabuľou a náznakovou rekonštrukciou budovy. Na tomto mieste pokračoval program. K soche sv. Jána de La Salle položil sviečku Dionýz Kurča a kvety Helena Zlinská. Prihovoril sa starosta Obce Bojná Jozef Stankovský a Ivan Matejovič, ktorý sa zaoberá históriou Bojnej. Spomienky na svojho otca, bývalého príslušníka PTP, ktorý pôsobil ako lekár v Bojnej, predniesla Izabela Zlinská a prihovoril sa aj ďalší žiak školských bratov Oto Kimle. Nasledovala návšteva učebne náboženskej výchovy na základnej škole, kde je umiestnený oltár z kaplnky kláštora, fotografie a ďalšie pamiatky na školských bratov. Celého programu sa zúčastnili aj žiaci základnej školy. Napokon účastníci ešte navštívili Archeologické múzeum Veľkej Moravy, keďže Bojná je významným archeologickým náležiskom a navštívili dvoch imobilných príslušníkov PTP Viliama Naštického v Urminciach a Ivana Malla v Topoľčanoch, ktorým boli odovzdané medaily.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská