Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Devín

      Bolo 10 hodín predpoludním 17.11.2007, keď sa pod starobylým hradom Devín zhromaždilo niekoľko desiatok členov a sympazitantov KPVS, aby si pri pamätníku Brána slobody pripomenuli roky neslobody a príbeh 400 mužov a žien, ktorí zahynuli pre svoju lásku k slobode. Ich mená, vyryté do múra pamätníka, sú mementom pre všetkých, ktorí dnes môžu bez obáv prechádzať cez hranicu, vyjsť si na prechádzku popri rieke Morave do Devína, či do Devínskej Novej Vsi. Hlavným rečníkom, navyše jedným z tých, ktorí pokus o tzv. nedovolené opustenie republiky si odpykali dlhoročným pobytom v tzv. nápravných pracovných táboroch na Jáchymovsku a inde, bol don Anton Srholec. Možnosť prechádzky popri brehu rieky Moravy využili azda všetci účastníci pietnej spomienky pri Bráne slobody, čím založili tradíciu Pochodu slobody, nultý ročník tohto podujatia, organizovaného KPVS. Hoci fúkal severák a cesta do Devínskej Novej Vsi nepatrí medzi pohodlné trasy, všetci účastníci pietnej spomienky šťastlivo dorazili do cieľa, ktorým sa neoficiálne stal Obecný úrad v Devínskej Novej Vsi, kde nás zohrialo skutočne vrelé prijatie účastníkov pochodu starostom mestskej časti Ing. Mrázom.
      Prestávky počas pochodu využil jeden z organizátorov Pochodu slobody, bývalý politický väzeň Rudolf Granec, ktorý nás kvalifikovane poučil o histórii prechodov cez štátnu hranicu aj o prehistórii krajiny pod starobylým hradom Devín. Oddych a občerstvenie v Zasadacej sieni Obecného úradu vyplnil Ľudovít Morbacher, pracovník Ústavu pamäti národa, prednesením svojho príspevku na tému prechodov cez štátnu hranicu.
      Bolo to až nečakane vydarené podujatie. Dovidenia o rok, priatelia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská