Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bijacovce – odhalenie pamätnej tabule, 3. 6. 2018

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a obec Bijacovce dňa 3. júna 2018 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu občanom Bijacoviec odvlečeným do gulagov, politickým väzňom, zaradeným do tábora nútenej práce a povolaným do pomocných technických práporov v období komunistického režimu. Odhalenie pamätnej tabule sa konalo v rámci XVIII. ročníka spomienkového stretnutia Spiš Františka Javorského. Samotnému odhaleniu tabule predchádzala svätá omša vo farskom kostole Všetkých svätých, ktorú celebroval P. Ľubomír Konfederák CM a františkán Tadeáš Mikuláš Král OFM. Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa do priebehu omše aktívne zapojili čítaním prosieb. Po sv. omši odzneli prednášky na tému gulagy, kde si prítomní vypočuli kedy a ako vznikli gulagy, prečo vznikli ale aj o neľahkom živote ľudí, ktorí boli v gulagoch internovaní. Bolo ťaživé počuť, čo všetko museli podstúpiť obyvatelia Bijacoviec, ktorí boli odvlečení do gulagov, ktorú prečítala Anna Bajtošová. Druhá prednáška bola na tému "TNP a PTP" ktorú prezentoval Mgr. Jerguš Sivoš PhD. poverený zastupovaním predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa v Bratislave, ktorý vysvetlil praktiky zaraďovania do táborov nútenej práce a povolávania do pomocných technických práporov. Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Bijacoviec. Blok prednášok ukončila prednáška „Perzekúcie v Československu začiatkom 50-tych rokov“. Po prednáškach sa prítomní presunuli pred Obecný úrad, na stene ktorého bola osadená pamätná tabuľa. Program sa začal štátnou hymnou, ktorú zahrala miestna dychovka. Následne sa účastníkom príhovoril Mgr. Ján Pivovarníček, starosta obce Bijacovce. Tabuľu spoločne odhalili predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner a Juraj Jarab a posvätil vdp. P. Ľubomír Konfederák CM. Kyticu za KPVS položili Ing. Ján Matis synovec politického väzňa a Juliana Hanzelyová sestra politického väzňa. Potom odznela báseň, Súdna správa v prednese Marty Vojtašovej. Prítomným sa prihovoril predseda KPVS Peter Sandtner, ktorý poďakoval za spoluprácu dp. Kofederákovi a starostovi obce Mgr. Pivovarníčkovi a odovzdal im knihu. Slávnosť bola ukončená piesňou „Kto za pravdu horí“ v podaní dychovky.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská