Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bijacovce - 12. 2. 2011

Spomienkové stretnutie na 60. výročie popravy Pavla Kalinaja

      Konfederácia politických väzňov Slovenska, KPVS Oblastná organizácia Spišská Nová Ves a obec Bijacovce v zastúpení pána starostu Jána Pivovarnička zorganizovala spomienkové stretnutie na Bijacovského rodáka Pavla Kalinaja, ktorý bol pred šesťdesiatimi rokmi popravený. Svätú omšu obetovanú Pavlovi Kalinajovi v Kostole Všechsvätých celebrovali Don Anton Srholec a páter Adamec. V interiéri kostola je pamätná tabuľa venovaná padlým v prvej svetovej vojne, medzi ktorými je aj otec Pavla Kalinaja.
      Za doprovodu miestnej dychovky zástupcovia KPVS položili kvety k pamätnej tabuli Pavla Kalinaja a politickí väzni a deti politických väzňov si uctili jeho pamiatku zapálením sviečok. Nasledoval seminár v obecnom úrade v Bijacovciach. Mgr. Lenka Lubušká, PhD. poslucháčom priblížila zákonné rámce a možnosti príslušníkov ZNB konať svoju službu v súlade so zákonmi a vlastným svedomím. Tí príslušníci, ktorí uprednostnili záujem strany sa uchyľovali k protizákonným metódam a taktike vypočúvania. Neľudský spôsob vyšetrovania vo svojej prednáške opísal aj Mgr. Vladimír Palko ml. Vysvetlil účel a mechanizmus vzniku monsterprocesov. Podrobnejšie sa venoval procesu Bernard Jaško a spol., v ktorom bol obvinený aj Pavol Kalinaj. Dcéra ďalšieho spoluobvineného Štefana Uhrína, Ing. Bibiana Sedláčková, spomínala na svojho otca a život jej rodiny počas jeho väznenia a po jeho prepustení na slobodu. Na záver seminára mali príhovor predseda KPVS Don Anton Srholec a starosta obce Bijacovce Ján Pivovarniček.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská