Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Branislav Tvarožek, 95 ročný, 9. 12. 2020

      Dňa 9. 12. delegácia KPVS navštívila druhého najstaršieho žijúceho politického väzňa Branislava Tvarožka v jeho byte v Bratislave, aby mu zablahoželala k jeho 95. narodeninám. Oslávenec prítomným ukázal aj gratulačné listy od prezidentky a podpredsedu NR SR.

Peter Sandtner 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 

Foto © Katarína Smiešková