Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prezentácia knihy „Osudová Kaňka“, Bratislava, 8. 12. 2011

      Osudová Kaňka je názov ojedinelej knihy ktorá bola posledný októbrový deň tohto roku prezentovaná v Prahe v kláštore Emauzy a 8. 12. v Bratislave v priestoroch kníhkupectva Svet knihy. Sedemdesiat česko-slovenských autoriek, dcér politických väzňov 50-tych rokov minulého storočia, v autentických príbehoch opisuje svoje detstvo - detstvo detí, ktorých otcovia (veľakrát aj obaja rodičia) sa ocitli v československých väzniciach, alebo pracovných táboroch. Pre túto svoju kádrovú „kaňku“, neodpustiteľnú škvrnu vo svojom curriculum vitae, museli deti rodičov postihnutých triednou „spravodlivosťou“ znášať ponižujúce spoločenské príkoria a obmedzenia, a prakticky až do roku 1989 osudy ľudí druhej kategórie. „Brutálna, bezohľadná perzekúcia komunistickej diktatúry likvidovala všetko, čo sa jej postavilo do cesty. V prvom rade občiansku slobodu a prirodzené ľudské práva. Roky utrpenia a ponižovania boli veľmi bolestné. Popritom sme ale zažili aj radosť, poznali ozajstné priateľstvá. Stretli sme dobrých a láskavých ľudí, ktorí nám boli ochotní pomáhať, aj keď pre nich to bolo často veľmi riskantné. Dokázali sme sa radovať z maličkostí, tie obohatili naše ťažké chvíle...“ spomína na tie roky jedna z ôsmich slovenských autoriek PhDr. Mária Pešeková, dcéra gréckokatolíckeho kňaza. Svoj hlboko prežitý príbeh Cesta do Ilavy, publikovaný v prezentovanej knihe, s dojatím prečítala. Editorka knihy Ing. Zuzana Vittvarová v Prahe i v Bratislave opísala neľahkú cestu vzniku „Osudovej kaňky“. Jej trojročná námaha však nebola márna. Táto ojedinelá kniha je nielen dokumentom a obžalobným spisom sedemdesiatich svedkýň o krutosti a nespravodlivosti doby, ale aj nenapodobniteľným rozprávaním o podobách lásky a nenávisti, videných detskou optikou, o sile bezmocných a slabosti silných, o neradostnom detstve a o nádeji a viere. Domnievam sa, že otcovia dcér, ktoré nás touto knihou oslovujú, už nie sú medzi živými. Napriek tomu aj oni sú účastníkmi tohto návratu svojich detí do detstva. Sú to hrdé dcéry hrdých rodičov. Na slávnosti privítania „Osudovej kaňky“ na Slovensku sa prítomným prihovoril predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska don Anton Srholec, zástupca veľvyslanectva ČR Michal Ryšavý i viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy Viera Kimerlingová. Príznačný pre privítanie knihy bol aj uvítací obrad – symbolická atramentová machuľa na papieri, o čo sa postarala dcéra politického väzňa Mária Jurčovičová a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš. Program bol obohatený o báseň, ktorú predniesol člen činohry SND Štefan Bučko. Celú prezentáciu knihy moderovala dcéra politického väzňa Jana Šípošová.

Mária Jurčovičová

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská