Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – pietna spomienka, 10. 12. 2020

      Pri pamätnej tabuli pred budovou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave sa 10. 12. konala pietna spomienka na obete násilnej kolektivizácie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a 8. výročia odhalenia pamätnej tabule. Po položení vencov sa prihovorili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Fecko a zástupcovia obetí násilnej kolektivizácie z radov členov KPVS Ľudmila Horváthová, Jozef Babiak, Helena Rábeková a Karol Jurčovič.

Peter Sandtner


fotografie

video

 
     
 

 


 

Foto © Martin Petrík

Video © Martin Petrík