Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Bratislava, 10. 12. 2012

      V pondelok 10. decembra 2012 bola na budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave slávnostne odhalená pamätná tabuľa obetiam násilnej kolektivizácie na Slovensku v 50.tych rokoch 20. storočia – roľníkom a ich rodinám pre vzťah k rodnej zemi väzneným, prenasledovaným, vysťahovaným a narukovaným do PTP. Násilná kolektivizácia totiž priamo postihla približne 470 000 rodín.
      Odhaleniu predchádzala svätá omša za obete násilnej kolektivizácie vo Farskom kostole sv. Alžbety, ktorej hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. František Rábek, ordinár OS SR a OZ SR a ktorého vo farnosti privítal miestny farár Marián Kráľ. Vo svojej homílii vyzdvihol, že je správne začínať spomienku na obete kolektivizácie v chráme, pretože ako si mnohí pamätajú svojich rodičov, pred prácou sa vždy pomodlili, pretože výsledok ich práce závisel od Božieho požehnania. Pripomenul, že práve z roľníckeho prostredia vzišli mnohé významné osobnosti našich dejín. Obetné dary priniesli vnuci iniciátora pamätnej tabule, zosnulého Karola Noskoviča z Viničného a to v miestnych krojoch.
      Po svätej omši program pokračoval samotným odhalením pamätnej tabule. Po štátnej hymne ju odhalili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec, ktorý následne predniesol slávnostný prejav. Kvety k pamätnej tabuli položili delegácie Konfederácie politických väzňov Slovenska a Ústavu pamäti národa. Svedectvo obete násilnej kolektivizácie zaznelo z úst Zuzany Bacigálovej zo Senca, ktorá bola po uväznení manžela – roľníka, násilne vysťahovaná do Čiech na nútené práce a bol im zhabaný všetok majetok. Na záver pamätnú tabuľu požehnal Mons. František Rábek a pietna spomienka bola ukončená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Okrem synov a dcér uväznených a prenasledovaných roľníkov sa jej zúčastnil aj podpredseda NR SR Ján Figeľ.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská