Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

50. vyročie súdneho procesu s redemptoristami, Bratislava, 5. 12. 2011

      Pri príležitosti 50. výročia súdneho procesu s redemptoristami a ich spolupracovníkmi pod názvom „Ján Janok a spol.“ sa 5. decembra o 18.00 konala svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul. v Bratislave, ktorej hlavným celebrantom bol P. Martin Huk CSsR. V kázni P. Ján Janok CSsR predstavil odsúdených v súdnom procese ako aj jeho okolnosti a svoje spomienky. Po sv. omši predniesla svoje spomienky pani Eleonóra Červeňová, ktorej manžel dr. Jozef Červeň bol odsúdený v tomto procese, keďže sa v jeho byte stretávali redemptoristi a zároveň preniesol počas služobnej cesty generálnemu predstavenému do Ríma správu o situácii redemptoristov v Československu. Jeho manželka zostala sama s tromi deťmi a bez príjmov, keďže sa ju všade báli zamestnať. Na záver sa prihovoril priateľ dr. Červeňa Ján Benček, ktorý bol v súvislosti s týmto súdnym procesom vyšetrovaný.
      Pre svoju vieru a vernosť povolaniu boli v dňoch 27. novembra – 5. decembra 1961 Krajským súdom v Bratislave odsúdení redemptoristi P. Ján Janok, P. Jozef Bednárik, P. Jozef Doležal, P. František Chochuľa, P. František Jurík a P. Andrej Konc; františkán P. Chryzológ Ľudovít Klenecký a laici dr. Jozef Červeň, Ing. Michal Grodovský, MUDr. Ján Zemaník a Dominik Časnocha. Bohoslovec Andrej Konc bol vysvätený za kňaza priamo vo väzení biskupom Jánom Chryzostomom Korcom. Dôvodom ich odsúdenia bolo, že „v rokoch 1955 až 1961 v Bratislave na vopred dohovorených, organizovaných, ako aj príležitostných schôdzkach v rôznom zložení jednotlivých obžalovaných, na jednotlivých schôdzkach, konaných pod zámienkou menín, narodenín a podobne, na byte obžalovaného Janoka, Doležala, Juríka, najmä však na byte obžalovaného Červeňa a inde, všetci ako nepriatelia socializmu sa vzájomne utvrdzovali a iných presviedčali, že dôjde k zvratu nášho socialistického zriadenia.“

Peter Sandtner

 
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner