Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Spomienka na 60. výročie súdnych procesov, 13. 6. 2022

      Pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených na budove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave (väznica Justičného paláca) si KPVS 13. 6. pripomenula 60. výročie súdnych procesov s evanjelickými farármi z roku 1962. Program sa začal kladením vencov. Vence k pamätnej tabuli položili delegácie Zboru väzenskej a justičnej stráže, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska. Nasledovala báseň farára Jozefa Juráša: A prečo...? (napísaná vo väznici Justičného paláca v Bratislave v marci 1953), ktorú predniesla recitátorka Melánia Hájiková. KPVS si uctila väznených evanjelických farárov udelením pamätných listov in memoriam. Osobne si ich prevzali: Jozef Juráš (dcéra Danica Kšiňanová), Daniel Štefan Veselý (dcéra Daniela Veselá), Daniel Janšo (dcéra Alena Kučová), Otto Vízner (dcéra Viera Kleinertová), Samuel Velebný (dcéra Mária Velebná), Daniel Kováč (vnuk Tomáš Klepetko), Martin Straško (vnučka Ľudmila Strašková), Vladimír Buček (syn Vladimír Buček), Mirko Petrovič (vnučka Mirka Petrovičová), Darina Bancíková (neterin manžel Alfréd Swan), Karol Novomestský (dcéra Soňa Faboková), Pavol Škrinár (pravnučka Alexandra Kotrusová) a Ján Antal (dcéra Zuzana Švecová). Ostatným, ktorí neboli prítomní, budú pamätné listy odovzdané neskôr. Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy odovzdal dekréty veteránov protikomunistického odboja in memoriam Danielovi Janšovi (prevzala dcéra Alena Kučová) a Martinovi Straškovi (prevzala vnučka Ľudmila Strašková) a žijúcemu politickému väzňovi Branislavovi Tvarožkovi. Z detí väznených farárov predniesli svoje spomienky Alena Kučová, Danica Kšiňanová, Mária Velebná a Daniela Veselá. Napokon bola odovzdaná Medaila cti KPVS symbolicky pre všetkých väznených evanjelických farárov. Prevzal ju generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý predniesol záverečný príhovor a modlitbu. Program bol ukončený prednesom básne biskupa Pavla Uhorskaia: Staviam chrám (báseň, napísaná vo väzení) a hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Okrem uvedených hostí boli prítomní aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Viktor Sabo, bývalý poslanec Európskeho parlamentu Peter Šťastný, zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže a KPVS.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská