Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Valné zhromaždenie KPVS, Bratislava 26. 10. 2013

      V sobotu 26. októbra 2013 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Konfederácie politických väzňov Slovenska. Zhromaždenie na úvod pozdravil predsedníčka Konfederácie politických väzňov Českej republiky Naděžda Kavalírová. Správu o činnosti za predchádzajúci rok predniesol predseda Anton Srholec a správu o čerpaní dotácii ústredná tajomníčka Matilda Müllerová. Napokon 33 delegátov, zastupujúcich 23 oblastných organizácií zvolilo nové Predsedníctvo KPVS na nasledujúce tri roky. Namiesto doterajších päť členov bude mať Predsedníctvo už len troch. Volebná komisia v zložení Miroslav Stanovčák, Andrej Dvorecký a Soňa Gyarfašová oznámila výsledky volieb: za predsedu bol zvolený Anton Srholec a za podpredsedov Jozef Baník a Peter Sandtner. Na záver bola vyhlásená diskusia, v ktorej vystúpili s diskusnými príspevkami viacerí delegáti.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Eva Javorská