Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Sv.omša pri príležitosti 60. výročia, Bratislava 29. 4. 2014

      Dňa 29. apríla sa v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konala svätá omša za členov Kolakovičovej Rodiny, odsúdených a väznených komunistickým režimom pri príležitosti 60. výročia súdnych procesov s nimi. Práve 29. 4. 1954 bol vynesený rozsudok vo veľkom procese Imrich Staríček a spol. Hlavným celebrantom sv. omše bol P. Peter Záhoranský SJ, syn odsúdeného Ferdinanda Záhoranského, koncelebrovali viceprovinciál Spoločnosti Ježišovej P. Jozef Šuppa SJ a P. Jaroslav Rindoš SJ. V homílii si P. Záhoranský zaspomínal na stretnutia členov Rodiny v rodine jeho otca a na záver uviedol slová Silvestra Krčméryho na súde: „Vy máte moc, ale my máme pravdu.“ Po sv. omši prezentoval nové CD o Silvestrovi Krčmérym František Neupauer, ktorý odovzdal pozdrav posledných žijúcich odsúdených členov Rodiny, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť (Imrich Mráz, Vladimír Krčméry a Dorota Kravjanská). Novú knihu Triedni nepriatelia IV. prezentoval jej zostavovateľ Rudolf Dobiáš, pričom po sv. omši bolo možné si knihu zakúpiť a požiadať autora o autogram. Sv. omše sa zúčastnili viacerí rodinní príslušníci odsúdených členov Rodiny, vrátane europoslankyne Anny Záborskej.
      Zo spoločenstva Rodina, ktoré tvorili krúžky mladých ľudí – žiakov chorvátskeho kňaza Tomislava Kolakoviča, pôsobiaceho na Slovensku v rokoch 1943 – 1946, bolo väznených veľa členov, pôsobiacich v laickom apoštoláte, ale i kňazov. 29. apríla 1954 boli v Bratislave odsúdení Imrich Staríček 15 rokov, Štefan Šmálik 13 rokov, Július Porubský 6 rokov, Karol Cibira 7 rokov, Ferdinand Záhoranský 5 rokov, Imrich Mráz 4 roky, Ján Krajňák 5,5 roka, Eduard Chalúpka 5 rokov, Elena Schmidtová 8 rokov, Silvester Rak 6 rokov, Anna Hrušovská 5 rokov, Mária Jakubcová 5 rokov, Brigita Flochová 4 roky, Anna Tóthová 4 roky, Vincent Belan 6 rokov, František Paňák 6,5 roka, Ján Gunčaga 4 roky, Rudolf Čavojský 4,5 roka, Vladimír Krčméry 2,5 roka, Cecília Cesneková 3,5 roka, Jozef Šoška 1,5 roka, Irena Šošková 1,5 roka, Mária Mrázová 1 rok a Anna Langerová 3 mesiace. 24. 6. 1954 boli v Trenčíne odsúdení Silvester Krčméry 14 rokov a Jozef Suchý 10 rokov. 28. 7. 1954 bola v Nitre odsúdená Anna Mojtová 3,5 roka. 15. 8. 1954 boli v Prahe odsúdení Rudolf Šesták 23 rokov, Martin Konopa 21 rokov, Juraj Jendželovský 18 rokov, Dominik Bartosiewicz 16 rokov, Ladislav Hanus 16 rokov, Vojtech Jenčík 16 rokov, Ján Puobiš 14 rokov, Anton Neuwirth 12 rokov, Ivan Porázik 11 rokov, Pavol Eichler 11 rokov, Juraj Žalobín 11 rokov a Júlia Baníková 4 roky. 21. 10. 1954 boli v Prešove odsúdení Ivan Kapišinský 13 rokov, Vladimír Boňko 3 roky, Dorota Kravjanská 1,5 roka, Marcel Altman 5 rokov a Štefan Pekárik 2 roky. 20. 5. 1954 v Žiline boli odsúdení Vladimír Stercula 9 rokov, Ladislav Záborský 7 rokov, Ján Hlaváč 4 roky, Ladislav Čarný 18 mesiacov, Emanuel Filo 18 mesiacov, Mikuláš Fitt 6 rokov, Michal Kačaluba 5 rokov, Štefan Zvolenský 3,5 roka, Vojtech Košík 3,5 roka, Ján Tarábek 20 mesiacov, Štefan Peško 16 mesiacov. Ďalší členovia Rodiny boli súdení v iných rokoch, napríklad Vladimír Jukl bol 13. 6. 1952 odsúdený na 25 rokov.

Peter Sandtner

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská