Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava, Pietna spomienka na 21. august 1968

      Pri príležitosti 48. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy sa 19. augusta konala pietna spomienka na jej obete pri pamätnej tabuli pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave. Program sa začal kladením vencov za účasti Čestnej stráže a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR a pokračoval prejavmi hostí. Ako hostia sa zúčastnili plk. Miroslav Bako z Vojenskej kancelárie pezidenta SR, Ivan Máčovský, štátny tajomník Ministerstva obrany SR, gen. Jindřich Joch, 2. námestník náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky, Balász Kiss, zástupca Maďarského veľvyslanectva, Robert Frelik, zástupca Poľského veľvyslanectva, Simon Gruber, zástupca Rakúskeho veľvyslanectva, Jaroslav Kalfiřt, zástupca Českého veľvyslanectva, Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, Anton Hrnko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, kpt. Dávid Vargaeštok, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislava, Martin Pener, zástupca starostu Mestskej časti Ružinov, Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, viacerí poslanci NR SR a zástupcovia politických strán. Prejavy predniesli I. Štefanec, O. Krajňák, A. Hrnko, P. Frešo, I. Nesrovnal, K. Mičieta a D. Vargaeštok. V mene KPVS sa prihovoril politický väzeň plk. František Martoš, aktívny účastník odporu z 21. augusta 1968.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská