Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Bratislava, 25. 10. 2013

      V piatok 25. októbra 2013 sa v Bratislave konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule na budove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave (väznica Justičného paláca), kde bola väznená väčšina politických väzňov, bola tam súdna väzba, vyšetrovacia väzba ŠtB a konali sa tam aj popravy. Slávnosť za účasti členov KPVS z celého Slovenska a delegácie KPV ČR sa začala svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), ktorej hlavným celebrantom bol mjr. Mons. Bartolomej Juhás SDB, biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže. V homílii spomenul, že v tejto väznici boli väznení všetci štyria slovenskí blahoslavení, vrátane sestry Zdenky Schelingovej, ktorá navštevovala aj Blumentál počas služby v Štátnej nemocnici. Uviedol prípad sudcu JUDr. Pavla Korbulyho, ktorý odsúdil na vysoké tresty viacerých politických väzňov a na záver svojho života konal pokánie kľačaním z Blumentálu ku neďalekému krížu. Program pokračoval pred ÚVV a ÚVTOS Bratislava, kde politickí väzni plk. František Martoš a Františka Muziková odhalili pamätnú tabuľu. Nasledovalo kladenie vencov za asistencie čestnej stráže Zboru väzenskej a justičnej stráže a Hudby Ministerstva vnútra SR. Dve básne evanjelického farára Jozefa Juráša, ktoré napísal počas väznenia v Bratislave predniesla recitátorka Melánia Hájiková a svedectvo J. Em. Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca SJ o väzení v Bratislave prečítal don Vojtech Zeman SDB. Na záver pamätnú tabuľu požehnal B. Juhás. Pietneho aktu sa zúčastnili nasledovní hostia: Miroslav Zozulák, zástupca veľvyslanca Českej republiky, Peter Šťastný, europoslanec, PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, pplk. Ing. Miroslav Lőffler, zástupca riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, Ján Budaj, námestník primátora Mesta Bratislava, Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v zastúpení generálneho biskupa PhDr. Miloša Klátika, PhD., P. Milan Hudaček SJ, archivár Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej v zastúpení viceprovinciála P. Jozefa Šuppu SJ, MUDr. Nadežda Kavalírová, predsedníčka Konfederácie politických väzňov Českej republiky a Anton Srholec, Dr. h. c., predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Príležitostné prejavy predniesli: O. Krajňák, D. Veselá, J. Budaj, N. Kavalírová a A. Srholec.

Peter Sandtner

 
         
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská