Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Prievoz, 28. 6. 2011

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského usporiadali dňa 28. júna 2011 v kláštore v Bratislave - Prievoze spomienkové stretnutie na násilné vyvezenie rehoľných sestier z nemocníc a ich sústredenie v centralizačnom kláštore v Prievoze v 50.tych rokoch. Boli v ňom sústredené sestry rôznych reholí: dcéry sv. Františka, sestry sv. Cyrila a Metoda, alžbetínky, spasiteľky a ďalšie. Prevoz sa vykonával v noci, pričom ráno museli rehoľné sestry nastúpiť do nemocnice inej rehole: františkánky do nemocnice alžbetínok, alžbetínky a saleziánky do nemocnice františkánok a sestry sv. Cyrila a Metoda do nemocnice milosrdných bratov, čo spôsobilo mnohé problémy, keďže sestry nepoznali zamestnancov, lekárov, pacientov, diagnózy ani systém práce na oddeleniach. Vzhľadom na preplnenosť kláštora bola časť sestier vyvezená do letného sídla uršulínok v Horskom parku, ktorý bol v dezolátnom stave a odkiaľ museli pešo chodiť pracovať do nemocnice.
      Hlavným celebrantom svätej omše bol Mons. Ľudovít Baláži, bývalý väzeň, ktorý si v nasledujúci deň pripomenie 65. rokov kňazstva. Kazateľom bol don Anton Srholec SDB, ktorý spomenul, že rehoľné sestry neboli politickými väzňami, ale predovšetkým svedkami viery. Koncelebrovali P. Tomáš Konc OFMCap, P. František Alberty OFMCap, P. Augustín Slaninka CM, P. Tadeáš Král OFM a ThLic. Daniel Dian a asistoval diakon Emil Moravčík. Všetkým privítal miestny farár P. Augustín Slaninka CM a zablahoželal jubilantovi Ľ. Balážimu, pričom označil jeho sv. omšu za výnimočnú udalosť pre farnosť Prievoz.
      V úvodnom príhovore predstavila Slovenskú provinciu Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského jej provinciálna predstavená sr. M. Kapistrána Huráková. Nasledovali svedectvá sestier – pamätníčok: Dcér sv. Františka sr. M. Donáty Bakošovej a sr. M. Alexie Szabovej, sestry sv. Cyrila a Metoda sr. Justíny Severínovej a spomienky sestier saleziánok predniesla sr. Kamila Novosedlíková. Rehoľníčky spomenuli dobré vzťahy a vzájomnú pomoc sústredených sestier viacerých reholí, hoci cieľom spoločného sústredenia bolo práve vyvolanie konfliktov medzi rehoľami. Tiež si zaspomínali viaceré obrátenia svojich prenasledovateľov na smrteľnej posteli ako aj na provinciálnu predstavenú Dcér sv. Františka sr. M. Ladislavu Mancovičovú, ktorá v ženskej väznici v Rimavskej Sobote pri ťažkej práci pri sekaní hnoja bola prehlásená za mŕtvu, ale neskôr sa ju podarilo prebrať k životu.
      Na záver udelil požehnanie Mons. Ľudovít Baláži, ktorému prišli zablahoželať aj jeho bývalí farníci zo Zborova nad Bystricou so starostom PaedDr. Jurajom Hlavatým, keďže aj tri Dcéry sv. Františka sú rodáčky zo Zborova.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner