Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Spomienka na 70.výročie Akcie B, 17. 3. 2022

      KPVS si 17. 3. pripomenula 70. výročie Akcie B pri pamätníku násilne vysťahovaných v areáli Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Na úvod všetkých privítal starosta MČ Dúbravka Martin Zaťovič a veniec za KPVS k pamätníku položil Jozef Babiak. Nasledovali svedectvá násilne vysťahovaných: Pavla Ondrejkoviča, Márie Jurčovičovej, Márie Ničovej a Jany Jurčovičovej. Na záver predstavila svoju knihu o Akcii B Marianna Oravcová. Stretnutie bolo ukončené minútou ticha. Prítomná bola aj ďalšia svedkyňa Akcie B, dcéra primátora Bratislavy Eva Rosipalová a viacerí ďalší svedkovia napokon neprišli zo zdravotných dôvodov.
      Členovia KPVS následne navštívili Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Lamač, kde je umiestnená pamätná tabuľa najmladšieho lamačského richtára, politika a politického väzňa Valentína Matrku. Bola sem premiestnená z fasády jeho domu, na ktorom je v súčasnosti nová tabuľa. Na Miestnom úrade všetkých privítal starosta Lukáš Baňacký, ktorý zároveň predstavil osobnosť V. Matrku. Veniec za KPVS k tabuli položil August Masár. Dcéra V. Matrku a bývalá ústredná tajomníčka KPVS Matilda Müllerová sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. Členovia KPVS následne navštívili Kostol sv. Rozálie v Lamači, ktorý sa v súčasnosti využíva na sväté liturgie pre ukrajinských gréckokatolíkov. Starosta L. Baňacký a rektor chrámu o. Igor Marusyn predstavili históriu chrámu a zároveň súčasnosť ukrajinskej komunity. Na záver I. Marusyn spolu s členmi KPVS pomodlil za mier na Ukrajine.
      Posledná časť programu sa konala v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolu v Bratislave, ktorého členmi sú aj viacerí členovia KPVS. Na úvod ich privítala zástupkyňa KNS Judita Kubincová. Nasledovali svedectvá o prenasledovaní Karpatských Nemcov, ktoré predniesli August Masár, Mária Engelová a Julius Bruckner. Napokon predstavil minulosť a súčasnosť Karpatských Nemcov na Slovensku predseda Karpatskonemeckého spolku Ondrej Pöss. Na záver sa členovia KPVS zastavili pri pamätnej tabuli Karpatských Nemcov, ktorí boli vysťahovaní zo Slovenska.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok;
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok;
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok;
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok;
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská