Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Akcia Kláštory, Bratislava, 14. 4. 2014

      64. výročie Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas noci z 13. na 14. apríla 1950 si členovia KPVS pripomenuli spolu so Saleziánmi Don Bosca v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave 14. apríla 2014. Hlavným celebrantom spomienkovej svätej omše bol saleziánsky kňaz don Vojtech Zeman. V homílii si zaspomínal na nočné prepadnutie saleziánskeho domu v Šaštíne ozbrojenými zložkami, ktorý sa stal centralizačným kláštorom pre saleziánov, privezených v tú noc z celého Slovenska, tiež na ďalší nočný prevoz do centralizačného kláštora v Podolínci, preškoľovacieho kláštora v Kostolnej a na nútené práce na stavbe Priehrady mládeže. Spomenul tiež okolnosti svojho úteku do zahraničia cez rieku Moravu spolu s ďalšími spolubratmi, aby sa v zahraničí mohli stať kňazmi, čo im režim v rodnej zemi neumožnil. Poskytol ucelený prehľad násilnej likvidácie kláštorov počas jednej noci a udalostí, ktoré po nej nasledovali a tým ich priblížil aj prítomným mladším ľuďom, ktorí to nezažili. Na záver sv. omše sa prihovorili aj ďalší saleziánski kňazi, ktorí prežili „barbarskú noc“ spolu s donom Vojtechom Zemanom v Šaštíne – don Štefan Šilhár pokračoval v opise úteku cez hranice a jednotlivé pásma v Rakúsku až do Talianska, spomenul aj pôsobenie slovenských saleziánov – utečencov po celom svete (V. Zeman pôsobil v Taliansku, Argentíne, Paraguaji, Švédsku, Nemecku a Francúzsku a Š. Šilhár v Taliansku, Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Španielsku a v USA) a don Ján Malženický vyjadril vďačnosť Sedembolestnej Panne Márii za ochranu v ťažkých časoch, ktoré prežili. Po sv. omši sa prítomní presunuli pred kostol k pamätnej tabuli dona Titusa Zemana, ktorý ako organizátor útekov do zahraničia má veľké zásluhy na záchrane saleziánskych povolaní po Akcii Kláštory. Program bol ukončený modlitbou za blahorečenie T. Zemana a piesňami „Mlaď Bohu verná, Kristove čaty“ a „Na ceste nášho žitia, ktože nás povedie?“, ktoré si saleziáni spievali počas internácie a nútených prác pred 64 rokmi.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská