Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka pri Brána slobody, Bratislava - 5. 4. 2011

      Ministerstvo obrany SR a Konfederácia politických väzňov Slovenska dňa 5. apríla pripravili spomienkové stretnutie pri príležitosti pripomenutia si obetí usmrtených alebo zranených na hraniciach ČSR a ČSSR pri pokuse o útek cez „železnú oponu“ v rokoch 1948 – 1989. Konala sa pri pamätníku Brána slobody pod Devínskym hradom za prítomnosti Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Po štátnej hymne SR, čestných salvách a poctách položili vence k pamätníku delegácia Ministerstva obrany SR vedená ministrom Ľubomírom Galkom a delegácia KPVS vedená predsedom Antonom Srholcom. Obaja následne predniesli príhovory. Stretnutie zakončila pieseň Aleny Čermákovej. Po skončení bývalí politickí väzni poskytli svoje svedectvá početne zastúpeným médiám. Pri príležitosti tohto pietneho aktu sa minister obrany Ľ. Galko ospravedlnil za obete, ktoré pohraničná stráž v rokoch 1949-1989 zabila alebo zranila pri pokuse o prechod hraníc. Osobitne sa ospravedlnil za veliteľov, ktorí vydali príkazy strieľať do vlastných spoluobčanov. Zároveň vyzval politických väzňov, aby svoje svedectvá odovzdávali ďalším generáciám a zdôraznil potrebu odpúšťať, ale nie zabúdať.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská