Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 91. výročie narodenia Antona Srholca

      Pri pamätníku Antona Srholca v Bratislave – Prievoze si 91. výročie jeho narodenia 12. 6. pripomenula KPVS. Za znenia Piesne o slobode sviečky k pamätníku položili bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek a bývalý príslušník PTP Anton Paulech. Báseň Márie Machovej o A. Srholcovi predniesla Anna Žemličková. Príhovory predniesli: predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, podpredseda KPVS, poverený vedením Branislav Borovský, predsedníčka Kontrolnej komisie KPVS Katarína Smiešková a neter A. Srholca Marta Košíková. Zároveň bolo prezentované nové vydanie knihy A. Srholca Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov, keďže jej prezentácia bola zrušená kvôli zákazu podujatí.

Peter Sandtner


fotografie

 
     
 

 


 

Foto © Martin Petrík