Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Valné zhromaždenie, 30. 4. 2012

      V Bratislave sa 30. apríla 2012 konalo zasadnutie Valného zhromaždenie KPVS a Rady predsedov KPVS, ktoré moderoval podpredseda Jozef Baník. Prítomných delegátov Oblastných organizácií privítal predseda KPVS a vyzval k spomienke členov, zosnulých v roku 2011. Na úvod schôdze boli zvolení členovia mandátovej a volebnej komisie Mária Krajgerová, Štefan Polakovič a Ľudmila Horváthová. Správu o stave KPVS za rok 2011 predniesol predseda Anton Srholec, ktorý vymenoval viaceré podujatia, uskutočnené v roku 2011, informoval o spolupráci s médiami a poďakoval sa Rudolfovi Dobiášovi a Eve Javorskej za vysokú úroveň časopisu Naše svedectvo. Zároveň poďakoval predsedom Oblastných organizácii, ktorí nás v roku 2011 opustili (Karol Noskovič, Anton Socha), ktorí odstúpili z funkcie zo zdravotných dôvodov (František Štassel, Juraj Bodnár) a privítal novozvolených predsedov Františka Matiašovského a Soňu Rafajovú. Ústredná tajomníčka Matilda Müllerová prečítala správu o hospodárení, správu o výsledku revíznej komisie za rok 2011 a informáciu o rozpočte na rok 2012. Predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie Mária Krajgerová oznámila, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a prečítala Uznesenie Valného zhromaždenia, ktoré bolo schválené. V záverečnej diskusii vystúpili viacerí členovia s diskusnými príspevkami a otázkami na členov Predsedníctva KPVS.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská