Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Vianočná spomienka

      Konfederácia politických väzňov Slovenska pripravila videozáznam spomienok politických väzňov na prežívanie Vianoc vo väzení a spomienok detí politických väzňov na prežívanie Vianoc bez otca. Svedectvá predniesli bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek, bývalý príslušník PTP Jozef Babiak, syn odvlečeného do gulagu Aristid Miglierini, dcéra väzneného roľníka Ľudmila Horváthová, dcéra väzneného evanjelického farára Danica Kšiňanová, dcéra väznených oboch rodičov Dagmar Kleinová, syn väzneného veliteľa hasičov Marián Bilický, syn väzneného živnostníka Karol Kubík a napokon syn politického väzňa a farár Farnosti Bratislava - Dlhé Diely Štefan Herényi, ktorý zároveň požehnal adventný veniec, ktorý bol počas adventu na ústredí KPVS.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner