Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Podunajské Biskupice – spomienka, 10. 1. 2023

      V RESOTY - resocializačnej komunite Antona Srholca v Bratislave si KPVS 10. 1. pripomenula 7. výročie úmrtia predsedu KPVS Antona Srholca. Na úvod k jeho reliéfu na fasáde budovy položili sviečky predstavitelia KPVS a ÚPN. Dcéra politického väzňa Jarmila Morbacherová prečítala svedectvá spoluväzňov A. Srholca: Lea Žídeka a Rudolfa Dobiáša. Príhovory predniesli vedúci oddelenia audiovizuálnej tvorby Ján Endrődi, neter A. Srholca Marta Košíková a predseda KPVS Peter Chromý. Na záver si prítomní prezreli priestory zariadenia a stretnutie bolo ukončené obedom, ktorý uvarili klienti zariadenia.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská