Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 71. výročia súdneho procesu, 11. 1. 2022

      V Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave sa 11. 1. konala svätá omša pri príležitosti 71. výročia súdneho procesu s tzv. vlastizradnými biskupmi Jánom Vojtaššákom, Pavlom Petrom Gojdičom a Michalom Buzalkom. Hlavným celebrantom bol biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba, koncelebroval policajný kaplán SOŠ PZ npor. Ján Kyseľ. Na záver sa prihovorili členovia KPVS Ján Pecz a Marián Bilický. Ján Pecz ako bohoslovec kňazského seminára v Bratislave osobne poznal biskupa Michala Buzalku, ktorý bol jeho rektorom a následne v PTP počúval priamy prenos súdneho procesu v rozhlase. Marián Bilický je synom politického väzňa, ktorý bol v Leopoldove väznený so všetkými tromi biskupmi.

Peter Sandtner


Fotografie (Martin Petrík)Záznam priameho prenosu (Ján Kyseľ)