Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - pietna spomienka, 22. 2. 2017

      Saleziáni don Bosca, Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska si 22. februára v Bratislave pripomenuli 65. výročie súdneho procesu Titus Zeman a spol. Program sa začal v pojednávacej miestnosti Krajského súdu za účasti príbuzných odsúdených, kde František Neupauer z ÚPN prečítal rozsudok a Štefan Bučko predniesol básne dona Štefana Sandtnera. Pred budovou Justičného paláca sa verejnému zhromaždeniu prihovorili František Neupauer za ÚPN a Peter Sandtner za KPVS. Nasledoval sprievod k saleziánskemu domu na Miletičovej ulici, počas ktorého sa účastníci modlili sv. ruženec pod vedením kaplána dona Jána Krupu. Pri pamätnej tabuli na kostole sa prítomní pomodlili modlitbu za blahorečenie dona Titusa Zemana a don Rastislav Hamráček oznámil že fáza procesu blahorečenia na Kongregácii pre kauzy svätých sa pozitívne skončila a čaká sa už len na podpis pápeža Františka. Následne bol premietnutý film Prešiel som hranicu a program ukončila svätá omša v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú celebroval provinciálny radca don Pavol Grach spolu s direktorom donom Františkom Kubovičom, farárom donom Mariánom Husárom a donom Štefanom Šilhárom.
      V súdnom procese boli odsúdení za pokus o prechod cez hranicu saleziáni Titus Zeman (25), Andrej Dermek (14), Štefan Sandtner (14), Pavol Pobiecky (13), Leonard Tikl (15), Jozef Paulík (14), diecézni kňazi Viliam Mitošinka (20), Emil Šafár (14), Justín Beňuška (12), František Minarových (14), Ladislav Burian (2), saleziánski klerici Anton Kyselý (12), Anton Srholec (12), Ján Brichta (12), Anton Semeš (14), Jozef Bazala (12), oratorián František Buzek (18), prevádzač Ferdinand Totka (22), otec saleziánskeho klerika Augustín Hercog (14) a domovníčka Margita Luptáková (12). S týmto súdnym procesom súviseli aj ďalšie súdne procesy s ľuďmi, ktorí pomáhali odsúdeným v procese Titus Zeman a spol. Išlo o súdne procesy na čele s vdp. Alfonzom Paulenom, donom Viliamom Vagačom, sr. Barborou Kristínou Ševčíkovou a sr. Zdenkou Cecíliou Schelingovou.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská