Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Diskusný večer, Bratislava, 20. 2. 2014

      Sekcia detí politických väzňov pri MO KPVS v Bratislava spolu s ÚPN usporiadala dňa 20. 2. 2014 o 18 hod. diskusný večer s názvom „Od víťazného februára“ k „nežnej revolúcii“, 40 rokov neslobody – pravá tvár komunizmu. Diskusný večer sme usporiadali pri príležitosti výročia komunistického prevratu vo februári 1948. Večer bol hlavne určený pre študujúcu mládež. Z tohto dôvodu sme za miesto konania zvolili Univerzitné pastoračné centrum ŠDĽŠ v Mlynskej doline. Iniciátorom a organizátorom tohto podujatia bola dcéra politického väzňa, Mária Ničová, ktorá podujatie aj moderovala.
      Na úvod odznela prednáška historika Patrika Dubovského o príčinách a pozadí tohto komunistického prevratu a ich dôsledkoch pre následný vývoj našej spoločnosti. V ďalšej časti večera podali svedectvo o dopade tejto udalosti na osudy svojich rodín deti politických väzňov, Naďa Evansonová a Milan Kempný. Boli to vzácne svedectvá dnes už pamätníkov tých čias, o spoločenskej a politickej klímy príslušnej doby. Na záver bol premietaný dokumentárny film z produkcie ÚPN, režiséra T. Macáka „V tieni času“ – príbeh pilota a politického väzňa Emila Šveca, ktorý desaťročia odolával spravodajskej hre ŠTB. Pán Švec emigroval - uletel na malom lietadle do Rakúska a z Rakúska ho nazad do Československa vylákala a uniesla ŠTB a na veľa rokov uväznila. Prostredníctvom svedeckej výpovede p. Šveca a archívnych materiálov boli ukázané rafinované a neľudské praktiky ŠTB a všetko čo s nimi súviselo.
      Bohatá diskusia, ktorú viedla redaktorka RTVS Soňa Gyarfášová, ukončila toto úspešné podujatie. Záujem mládeže o danú tému nám vnukla myšlienku, že pre lepšie poznanie našich novodobých dejín by bolo vhodné organizovať pre mladých ľudí takéto podujatia vždy pri významných dejinných udalostiach.

Mária Jurčovičová

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská