Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Bratislava, 22. 2. 2013

      V Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave na Peknej ceste v piatok 22. februára k pamätnej tabuli príslušníkov PTP pribudla pamätná tabuľa tisícom Slovákom násilne odvlečeným do trestných táborov systému GULAG v odľahlých častiach Sovietskeho zväzu. Keďže veľká časť z nich sa nikdy na Slovensko nevrátila a nemajú svoj hrob, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ordinariát OS a OZ SR im venovali pamätnú tabuľu, čím vzniklo pietne miesto na spomienku a modlitbu za nich. Pri tej príležitosti svätú omšu za odvlečených do gulagov celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s biskupským vikárom Ministerstva vnútra SR Mons. Františkom Bartošom a donom Antonom Srholcom SDB, predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Obetné dary priniesla Mária Tóthová s dcérou, manželka odvlečeného Jozefa Tótha a spoločné modlitby veriacich čítal syn odvlečeného Aristid Miglierini. Po sv. omši bola odhalená pamätná tabuľa, ktorú požehnal biskup F. Rábek. Sviečky k nej položili deti odvlečených do gulagov Nadežda Evansonová a Aristid Miglierini. Príležitostné svedectvo predniesol Ján Košút, jeden z posledných žijúcich odvlečených, ktorý v gulagoch prežil 9 rokov. Prihovoril sa aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta, ktorý odhalil pamätnú tabuľu spolu s A. Srholcom.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská