Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, mobil: 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Anna Caputova), fax: 00421-2-52442321,
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Deti | Fotoreportáže

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane za rok 2012

 

Účastníci protikomunistického odboja sa zaslúžili o pád komunistického režimu a o znovunastolenie demokracie. Patrí im za to vďaka.“

(Zákon NR SR z 27. marca 1996 O nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.)


Konfederácia politických väzňov Slovenska je občianske združenie bývalých politických väzňov a inak prenasledovaných a postihnutých komunistickým režimom.

KPVS má svoje sídlo v Bratislave. Toto občianske združenie vzniklo 3. marca 1990.  Jej prvým predsedom sa stal JUDr. Július Porubský. Politická orientácia organizácie bola jasná: povzbudzovať občanov Slovenska k demokracii, k ekonomickým reformám, k integračným procesom. Od ľudí, ktorí roky i desaťročia prežili v komunistických väzeniach, očakávalo občianske i národné spoločenstvo (a právom!), že k myšlienkam slobody, demokracie a tolerancie budú mať najbližšie. Ich životné skúsenosti a punc osvedčených bojovníkov proti totalite, zakladali aj ich morálne právo vyjadrovať sa k veciam politickým. Naše združenie, ako napokon celé spoločenské spektrum, neobišli ani otrasy. Udalosti na sneme KPVS (jún 1994) boli vo svojej podstate výsledkom procesov, prebiehajúcich v celej spoločnosti. Skôr alebo neskôr muselo dôjsť k názorovému stretu. V roku 1999 sa časť členov odčlenila a pokračovala vo svojich aktivitách pod novým názvom. Po týchto zmenách sa predsedom KPVS stal JUDr. Štefan Pauliny, bývalý veľvyslanec ČSFR a SR v Holandskom kráľovstve. Po jeho predčasnej smrti bol na III. Valnom zhromaždení KPVS za predsedu zvolený Ing. Ladislav Pittner, CSc., bývalý minister vnútra SR. Po jeho odchode do funkcie riaditeľa SIS bol za predsedu KPVS zvolený MUDr. Anton Neuwirth.  Po jeho odchode na večnosť sa jeho nástupcom na Valnom zhromaždení KPVS v novembri 2004 stal Karol Noskovič. Súčasným predsedom je od 1.3.2008 Anton Srholec.

 
KPVS má svoje pobočky vo viacerých mestách Slovenska, počnúc Bratislavou, končiac Vranovom nad Topľou. 
 
Z histórie protikomunistického zápasu
 

Na Slovensku bolo za údajné politické zločiny protiprávne odsúdených vyše 70 tisíc občanov. Všetci boli rehabilitovaní podľa Zákona 119/1990 o súdnej rehabilitácii. Komunistický režim a jeho prisluhovači pripravili roľníkov o pôdu, živnostníkov o dielničky, podnikateľov o podniky, nesprivatizované za korunu, rehoľníkov vyhnali z kláštorov, veriacim sa pokúsili vziať vieru a pastierov, národu slobodu. Preliata krv nevinných, utrpenie Vašich starých rodičov, rodičov a príbuzných varuje pred zabudnutím. Preto si s láskou a hlbokou účasťou spomínaj na tých, ktorí sa zaslúžili aj o Tvoju slobodu.  Na Slovensku bolo v r. 1948-1989 popravených, zastrelených, umučených 120 nevinných občanov. Okrem týchto martýrov, ktorých mená sú zapísané do mramora, obetovali svoje životy za slobodu aj ďalší väzni v Jáchymovských baniach a uholných revíroch v Čechách a na Morave.

KPVS chráni pamäť utrpenia národa;

  • mierni bolesť, spôsobenú dlhoročným útlakom komunistického režimu;
  • pomáha odhaľovať všetky formy demagógie a lacného populizmu;
  • zjednocuje ľudí dobrej vôle, ochotných bojovať s rôznymi formami násilia;
  • spolupracovať pri hľadaní pravdivej interpretácie dejín XX. storočia.