Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, mobil: 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Anna Caputova), fax: 00421-2-52442321,
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Deti | Fotoreportáže

OZNÁMENIE
 
Valné zhromaždenie Konfederácie politických väzňov Slovenska ako jej najvyšší orgán, zložený z delegátov zo všetkých Oblastných organizácií, sa na svojom zasadnutí dňa 9. januára 2015 v Bratislave uzniesol odporučiť členom KPVS zúčastniť sa referenda dňa 7. februára 2015.
 
 
Z histórie protikomunistického zápasu
 

Na Slovensku bolo za údajné politické zločiny protiprávne odsúdených vyše 70 tisíc občanov. Všetci boli rehabilitovaní podľa Zákona 119/1990 o súdnej rehabilitácii. Komunistický režim a jeho prisluhovači pripravili roľníkov o pôdu, živnostníkov o dielničky, podnikateľov o podniky, nesprivatizované za korunu, rehoľníkov vyhnali z kláštorov, veriacim sa pokúsili vziať vieru a pastierov, národu slobodu. Preliata krv nevinných, utrpenie Vašich starých rodičov, rodičov a príbuzných varuje pred zabudnutím. Preto si s láskou a hlbokou účasťou spomínaj na tých, ktorí sa zaslúžili aj o Tvoju slobodu.  Na Slovensku bolo v r. 1948-1989 popravených, zastrelených, umučených 120 nevinných občanov. Okrem týchto martýrov, ktorých mená sú zapísané do mramora, obetovali svoje životy za slobodu aj ďalší väzni v Jáchymovských baniach a uholných revíroch v Čechách a na Morave.

KPVS chráni pamäť utrpenia národa;

  • mierni bolesť, spôsobenú dlhoročným útlakom komunistického režimu;
  • pomáha odhaľovať všetky formy demagógie a lacného populizmu;
  • zjednocuje ľudí dobrej vôle, ochotných bojovať s rôznymi formami násilia;
  • spolupracovať pri hľadaní pravdivej interpretácie dejín XX. storočia.